THẢO DƯỢC TẤN PHÁT UY TÍN TẠO NIÊM TIN

Hình ảnh rượu cần Tây Nguyên Tấn Phát

Các loại rượu cần hiện chúng tôi đang cung cấp:

Rượu cần: 1 lít – 1,5 lít – 3 lít – 4 lít- 6 lít – 6 lít đặc biệt – 17 lít – 30 lít.